o škole

Nasťahujte sa na pár dní do školy na vyučovanie. A príďte na festival slobodného učenia Radi s deťmi intuitívne.

aktuálne

23.1. o 16.30 bude slávnosť odovzdávania vysvedčení všetkých tried na prvom stupni - ako býva zvykom, bude to riadna show, čo som počul, tak učiteľky sa riadne odviazali

9. - 13.2. 2015 bude lyžiarky výcvik pre 1. aj pre 2.stupeň