o škole

Sme otvorená demokratická škola v Banskej Bystrici,  v ktorej sa učíme učitelia, rodičia aj deti. Dôverujeme deťom v učení v škole. Podporujeme deti v domácom vzdelávaní.

aktuálne

2% z daní - aj tento rok ich môžete dať do školy - návod je tu - vyhlásenie pre vašu mzdárku je tu

16. - 26.3. bude plavecký výcvik

23.-26.4. bude v škole skutočne tučný festival slobodného učenia Radi s deťmi intuitívne