o škole

Sme otvorená demokratická škola v Banskej Bystrici,  v ktorej sa učíme učitelia, rodičia aj deti. Dôverujeme deťom v učení v škole. Podporujeme deti v domácom vzdelávaní - pre domaškolákov máme vlastnú stránku - sem kliknite.

aktuálne

25.8. bude stretnutie všetkých rodičov detí fantázie v domácom vzdelávaní - spustili sme im novú stránku

1.-4. októbra bude ďalší kurz slobodného učenia - sem kliknite