o škole

Sme otvorená demokratická škola v Banskej Bystrici,  v ktorej sa učíme učitelia, rodičia aj deti. Dôverujeme deťom v učení v škole. Podporujeme deti v domácom vzdelávaní.

aktuálne

rozpis testov v triedach je tu - sem kliknite

10.6. bude celoškolský splav - sem kliknite

18.-21.6. bude v škole skutočne tučný festival slobodného učenia Radi s deťmi intuitívne