o škole

Sme otvorená demokratická škola v Banskej Bystrici,  v ktorej sa učíme učitelia, rodičia aj deti. Dôverujeme deťom v učení v škole. Podporujeme deti v domácom vzdelávaní - pre domaškolákov máme vlastnú stránku - sem kliknite.

aktuálne

10. - 14.10.2016 - štvrtáci - deviataci Škola v prírode, pri Mlákach na Látkach

28. - 31.10.2016 - jesenné prázdniny

7. - 13.11.2016 - Kurzy Dve ruky v škole (Radi s deťmi)

23.12.2016 - 5.1.2016 - vianočné prázdniny