o škole

Sme otvorená demokratická škola v Banskej Bystrici,  v ktorej sa učíme učitelia, rodičia aj deti. Dôverujeme deťom v učení v škole. Podporujeme deti v domácom vzdelávaní - pre domaškolákov máme vlastnú stránku - sem kliknite.

aktuálne

5.september - prvý deň školy, máme bežnú školskú prevádzku od 7 do 17, začiatok vyučovania o 8.00

7.september - stretnutie rodičov celej školy, na ktorom vám vysvetlíme, ako bude prebiehať vyučovanie a ako sa budú učiť deti v škole

16.september o 17.00 -  prednáška a diskusia o tom, ako vnímajú blízki odborníci a spolupracovníci učiteľov súčasnosť a budúcnosť Školy dve ruky

15. - 18.september  -  kurz učenia pre rodičov s deťmi - www.radisdetmi.sk

16. september - bude v škole fungovať len školský klub, môžete deti nechať doma